WOK©outdoor 2019

akce@wok-outdoor.cz / + 420 724 541 164

Kojetická 1206, Neratovice

IČ: 67902006​

Cesta je cíl...

Please reload

Nejnovější

CIRKUMNAVIGATION NEOS MARMARAS

1/10
Please reload

Doporučujeme

NA KAJAKU SNADNO A BEZPEČNĚ: naučte se správně pádlovat

January 7, 2015

Zkušený jezdec ví a nezkušený snad tuší, že dobrá technika jízdy pomáhá víc než hrubá síla. Stejně jako všude jinde platí, že naučené chyby v technice pádlování se projevují se hlavně v krizových situacích. Právě v době, kdy jsou i drobné chyby vodáka nepřesně reagujícího na měnící se podmínky jízdy nekompromisně trestány.

 

Z pohledu vodáka – závoďáka, kterému jde o co nejlepší závodní výkon je jízda na vodě složena ze čtyř základních složek. Ty se navíc navzájem ovlivňují a podmiňují anebo i utlumují:

 1. Technika: jednotlivé záběry, práce trupu, kolen a boků, timing (35 % výkonu)

 2. Kondice: rychlost, síla, vytrvalost, flexibilita (30 % výkonu)

 3. Psychika: specifická odvaha, kontrola úzkosti (25 % výkonu)

 4. Taktika: čtení vody, optimální stopa, prostorová představivost

Protože nejsme na profi tréninku, budeme se v našem seriálu věnovat hlavně technice jízdy. Vysvětlíme si pohybové principy, které pomohou zlepšit jízdu na klidné i divoké vodě. Nastíníme záběrové kombinace pro snadné nájezdy do proudu a výjezdy z proudu bez ztráty rychlosti a bočního posunu lodi. Upozorníme na klíčová místa, správné časování a časté chyby.

 

Jak teda na to pádlování?

 

Základem je pevné sezení v lodi a správná předozadní rovnováha. Každý vodák by měl sedět v mírném předklonu (obr. 2) Nepodceňujte ani výběr pádla. Tyto tři jednoduché zásady jsou důležité pro snadné ovládání kajaku. Od začátku bychom se společně s nedůležitějšímu záběry pádlem měli také naučit oddělit práci kolen a boků od práce paží a trupu. Rozdělení těla na dvě odděleně pracující jednotky nám umožní řízení lodě náklony. Postupně dojdeme k tomu, že pro změnu směru jízdy není nutné vždy používat naučený řídicí záběr: lehce naklonit loď, vytočit ramena a trup do směru jízdy a pádlovat a pokud v lodi sedíme správně a je tak správně zatížená, „sama“ následuje pohyb ramen a trupu a zatočí (obr. 3).

 

Záběr vpřed

 

Při provedení asi nejzákladnějšího záběru – záběru vpřed je pádlo zasazováno měkce do vody u boku lodi (vodáci říkají, že záběr je zasazován) s nataženou spodní paží. Ramena se vytáčí do směru záběru a aktivují se tak zádové svaly.

 

Jak to funguje?

 

Podobně jako Archimédes pronesl „Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí“, tak když zasadíte pádlo do vody, máte pevný bod a můžete pohnout lodí. A vězte, že když se tohle naučíte, pak se budou dít opravdu divy.

Nejdřív začnou pracovat zádové svaly, svalová síla se pak přenáší na paži a loď se pohybuje směrem k zasazenému listu. List táhneme k tělu přímo u boku lodi rotací ramen do pokrčené spodní paže. Horní paže, která pádlo tlačí vpřed, se pohybuje po přímce ve výšce očí.

 

Čeho se vyvarovat?

 

Cákání vody – přeci se nechceme namočit, ne, je to známka špatně nastaveného listu. Dále pak rychlé zatažení a odtržení vody od listu, nesymetrický úchop pádla, podvědomý předozadní pohyb trupu vycházející unavených paží, kdy kajakář nezapojuje velké zádové svaly a svaly pletence ramenního.

 

​​Široký záběr od přídě

 

Dalším důležitým záběrem je široký záběr od přídě (odhoz, obloukový) se používá k roztáčení lodi. Začátečníci jej používají ke korekci směru jízdy.

 

Jak na to?

 

Nejprve „jdou“ oči: podívej se na 11. nebo 13. hodinu do směru, kam chceš točit loď a vytoč trup a ramena do směru otáčení. List pádla zasaď u špičky kajaku. A potom je záběr vedený nataženou paží a kolena s boky vedou loď od pádla po oblouku. Lodička je v klidu, nehoupe se.

 

Na co si dát pozor?

 

Pozor předozadní a stranový pohyb trupu, který způsobí rozhoupání lodi, odklon od směru otáčení a zrušení náklonu a na pokrčenou spodní paži.

 

​​Přitažení

 

Pro malou změnu jízdy je vhodné přitažení špičky lodě, při kterém spodní paže přitahuje loď k místu zasazení listu, list natáčíme zápěstím. Velikost přitažení ovlivňujeme nastavením úhlu předloktí (otevřený či zavřený) spodní paže. Zkušení kajakáři po přitažení špičky zahajují přímý záběr bez vytažení listu z vody. Tím zabrání bočnímu posunu kajaku nebo ztrátě rychlosti.

 

Závěs

 

Závěs použijeme, když chceme loď otáčet bez ztráty rychlosti (obr. 4).

 

Provedení

 

Zase začínají oči, které, stejně jako trup a ramena, jsou vytočena do směru otáčení, těžiště těla je posunuto směrem k boku lodi. Zasazený list je opět pevným bodem a kajak se okolo něho otáčí. Poloměr otáčení lodi je dán místem zasazení a natočením zasazeného listu. Loket horní paže směřuje dopředu a dolů (jako když visíme na hrazdě) a zápěstí je uvolněné.

 

Čeho se vyvarovat?

 

Když bude spodní paže moc natažená, pak v ní není taková síla jako v mírně pokrčené. Pokud špatně nastavíme záběrovou plochu listu a nepodaří se nám tak nabrat vodu na list, nebude pádlo pevným bodem a my nebudeme moci pohnout lodí. Další chybou jsou ramena nastavená kolmo na podélnou osu lodi. To způsobí zpomalení točení kajaku a poloha ramen nutí kajakáře do nepřirozené polohy horní paže – brání jí dostat se nad vodu.

 

 
Kombinujeme

 

Vhodnou kombinací je aktivní přitažení nebo závěs při pohybu listu vpřed s přímým záběrem. Který provedeme tak, že list je veden směrem ke špičce po dráze písmene „C“ z pokrčené do natažené paže. Následný záběr vpřed je veden mírně pod loď (horní paže musí být nad vodou!), aby záběr nezpomalil otáčení kajaku.

 

Časté chyby: příliš natažená spodní paže, špatné nastavení záběrové plochy listu: listem „nekreslíme“ céčko, ramena jsou kolmo na podélnou osu lodi, a tím horní paže při přímém záběru není nad vodou a brzdíme točení kajaku, boční posun.

 

Přímá jízda: zkušený kajakář udržuje loď v přímém směru lehce bez doprovodných řídicích záběrů.

 

Pár tipů, jak jízdu ovlivnit:

 • Nestejně vynaloženou silou v záběru nebo zkrácením záběru.Zkušení vodáci používají tyto způsoby automaticky.

 • Vytočením trupu do požadovaného směru jízdy. Natočení ramen v průběhu opakovaných záběrů umožňuje plynule natáčet loď do požadovaného směru jízdy.

 • Širokým záběrem od př

   

  ídě. Používá se u rychlé změny směru jízdy.

 • Přitažením špičky. Samostatně se provádí většinou při jízdě v obtížnějším terénu k přesnému navedení kajaku do požadovaného místa nebo směru.

 • Přitažením zádi lodi (nouzové řešení) při kritické situaci na divoké vodě.

 • Použití záběrů nebo popsaných záběrových kombinací záleží na konkrétní situaci, na technické a taktické vyspělosti kajakáře (obr. 5).

Kresba: Broňa Kračmar

Foto: David Sodomka, Vojta Hejtmánek, Petr Čivrný, Petr O. Novotný

Video: Čivrný, P., Hejtmánek, V., Novotný, P. O.: Na kajaku lehce a bezpečně (DVD) 

Originál článku byl publikován na Outfanatic.com

 

Share on Facebook
Please reload

Please reload

Podle Tagů