WOK©outdoor 2019

akce@wok-outdoor.cz / + 420 724 541 164

Kojetická 1206, Neratovice

IČ: 67902006​

Cesta je cíl...

RSS Feed

KONDIČNÍ PÁDLOVÁNÍ

 • Pravidelné tréninky ve vodáckém areálu v Troji – čistá hodina (60 minut) perného pádlování

 • K ČEMU?

  • zlepšení fyzické kondice

  • zvýšení svalové síly paží, trupu, zad

  • kompenzace k běhání, cyklistice a dalším sportům, zatěžujícím dolní končetiny

  • posílení tzv. inner unit (core; vnitřního stabilizačního svalového systému), který napomáhá ke správnému držení těla

  • poznání nového – nové zkušenosti, dovednosti: ovládání kajaku, správná technika pádlování

  • výhledy na Prahu z jiné perspektivy

 • CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

  • maximálně individualizovaný přístup

  • tréninky vedené profesionálním trenérem

  • trénink „šitý“ na míru

  • vybrané tréninkové lekce s videocoachingem – rychlá a snadná cesta ke zlepšení techniky jízdy na kajaku

Zaškolení, instruktáž základních kajakářských dovedností, vedení akce profesionálním trenérem je samozřejmou součástí.

 • CENA?

  • V ceně je trenér a půjčení vybavení (mořský kajak, pádlo, šprajda).

  • V případě zájmu je možné půjčit vestu a neoprenové pytlíky na ruce (místo rukavic).

Časová dotace tréninků a skladba tréninkového plánu na osmitýdenní pádlovací kemp ctí zásady sportovního tréninku.

Minimální počet účastníků při tréninku jsou 3 pádleři, maximální počet je 6.

V případě zájmu po domluvě změníme datum a čas tréninku s ohledem na celou tréninkovou skupinu.

 • REZERVACE

  • Deadline přihlašování 48 hodin předem.

  • Přihlášení je závazné.

Při plavbě je zakázáno:

 • Plout osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek, nebo i těm, které by mohly i z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.

 • Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 m.

 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.

 • Přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání povoleno

 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících jako zázemí pro rekreaci.

 • Používat les a břeh jako WC či skládku.

Základní pokyny pro plavbu:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.

 

Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu (je třeba brát ohled i na rybáře). Při nedodržování pravidel Plavebního provozu, Řádu půjčovny Kayak Beach Baru a pokynů výše uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen nájem plavidla bez finančního vyrovnání.

V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.