WOK©outdoor 2019

akce@wok-outdoor.cz / + 420 724 541 164

Kojetická 1206, Neratovice

IČ: 67902006​

Cesta je cíl...

HISTORICKÝM CENTREM PRAHY NA KAJAKU

 • CO? Prohlídka pražské architektury z paluby kajaku

 ​Parádní jízda vhodná pro všechny bez ohledu na věk

 • KDE? Kayak BeachBar, Rašínovo nábřeží, Praha-Výtoň (pod Železničním mostem)

 • K ČEMU?

  • poznání Prahy z jiné perspektivy

  • úchvatné výhledy na Prahu, které jinak nezažijete

  • záhadná zákoutí Vltavy, která zůstanou „suchozemcům“ utajena

  • pražské centrum bez davů turistů

  • ekologicky šetrné – kajakář neprodukuje žádné emise

 • CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

  • 3hodinovou projížďku Prahou

  • maximálně individualizovaný přístup

  • kajak na míru vyberou a seřídí profesionálové, kteří vás naučí snadno a lehce kajak ovládat 

  • tempo si určíte vy sami, proběhne komentovaná prohlídka Staré Prahy: Vyšehrad, Tančící dům, Národní divadlo, Karlův most, Hradčany, Pražský hrad...

  • náš průvodce vás bude doprovázet po celou dobu projížďky a rád zodpoví vaše otázky

  • v průběhu projížďky bude pauza na odpočinek

 • CENA?

  • Privátní projížďka 2 900 Kč

  • Skupina 2–3 lidé 1 700 Kč / os.

  • Skupina 4–6 lidí 1 200 Kč / os.

 • KDY?

  • Rezervace termínu nejpozději 14 dní předem.

  • Konkrétní termín závisí na domluvě.

Zaškolení, instruktáž základních kajakářských dovedností, vedení akce profesionálním průvodcem je samozřejmou součástí.

 • Karlův most

 • Emauzy

 • Vyšehrad

 • Malostranská vodárna

 • Tančící dům

 • Mánes

 • Pražský hrad

 • Národní divadlo

Při plavbě je zakázáno:

 • Plout osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek, nebo i těm, které by mohly i z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.

 • Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 m.

 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.

 • Přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání povoleno

 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících jako zázemí pro rekreaci.

 • Používat les a břeh jako WC či skládku.

Základní pokyny pro plavbu:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.

 

Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu (je třeba brát ohled i na rybáře). Při nedodržování pravidel Plavebního provozu, Řádu půjčovny Kayak Beach Baru a pokynů výše uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen nájem plavidla bez finančního vyrovnání.

V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.