WOK©outdoor 2019

akce@wok-outdoor.cz / + 420 724 541 164

Kojetická 1206, Neratovice

IČ: 67902006​

Cesta je cíl...

RSS Feed

REZERVACE

Pravidelné kondiční pádlování v Praze – Troji

Termíny

 • Úterý 18:30 – 20:30

 • Čtvrtek 18:30 – 20:30

Cena

 • 400 Kč

 • V ceně je trenér a půjčení vybavení (mořský kajak, pádlo, šprajda). V případě zájmu je možné půjčit vestu a neoprenové pytlíky na ruce (místo rukavic).

Květen 2019

Červen 2019

Další termíny jsou vypisovány zpravidla měsíc předem.

Deadline přihlašování 48 hodin předem. Poté je přihlášení závazné a platí 100% storno.

Minimální počet účastníků při tréninku jsou 3 pádleři, maximální počet je 6.​

Při plavbě je zakázáno:

 • Plout osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek, nebo i těm, které by mohly i z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo i osoby třetí.

 • Přibližovat se s plavidlem z půjčovny k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 m.

 • Přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím zařízením.

 • Přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání povoleno

 • Plout v těsné blízkosti pláží, přistávat na plážích a pozemcích sloužících jako zázemí pro rekreaci.

 • Používat les a břeh jako WC či skládku.

Základní pokyny pro plavbu:

 • Při protisměrné plavbě dvou plavidel se vzájemně vyhýbejte vpravo, po levém boku.

 

Musí být respektováno i dalších pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků Policie, Státní plavební správy (SPS), Povodí Vltavy a Rybářského svazu (je třeba brát ohled i na rybáře). Při nedodržování pravidel Plavebního provozu, Řádu půjčovny Kayak Beach Baru a pokynů výše uvedených orgánů může být provozovatelem ukončen nájem plavidla bez finančního vyrovnání.

V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.